ByD Xpress
Giới thiệu SAP Business ByDesign

Giới thiệu SAP Business ByDesign

17-09-2020 | 13:26:34

SAP Business ByDesign

Tăng Tốc Sự Tăng Trưởng Trong Nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số


Những thách thức để tăng trưởng trong thế giới kỹ thuật số

 • Khả năng chuẩn hoá và sử dụng thông tin

Sự sưu tập dữ liệu rời rạc và không được hệ thống hoá. Để biến những dữ liệu nầy thành thông tin hữu ích thì khó khăn và mất thời gian.

 • Quy trình tự chế không chuẩn

Hoạt động với các quy trình tự chế khiến doanh nghiệp không bắt kịp với những phát triển tiên tiến nhất đang diễn ra trên thế giới.

 • Năng suất thấp

Phụ thuộc vào lực lượng lao động chất lượng thấp mà giá thì tăng liên tục hàng năm.

 • Rủi ro

Luật pháp thay đổi, đối thủ cạnh tranh mới, sử dụng công nghệ cao, nhanh nhẹ hơn trên thị trường, cần đối phó với thị trường càng ngày càng toàn cầu hoá.

 • Thiếu phối hợp

Những phòng ban hoạt động gân như độc lập, quy trình cũng như dữ liệu được dựng lên và thu thập riêng rẽ làm việc phối hợp và chia sẻ dữ liệu khó khăn.


Những yếu tố chính của một doanh nghiệp kỹ thuật số thành công

 • Phân tích trên tất cả các lĩnh vực và chức năng của doanh nghiệp để ra quyết định thông minh
 • Kết nối thời gian thực với dữ liệu, khách hàng, đối tác và nhà cung cấp
 • Công nghệ có quy mô với doanh nghiệp và mang lại lợi thế cạnh tranh
 • Phần mềm dễ học, triển khai nhanh, dễ sử dụng, đơn giản để hỗ trợ
 • Một lực lượng lao động được kết nối di động, có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng.


SAP Business ByDesign

Giải pháp kinh doanh toàn diện chạy trên đám mây

 • Toàn diện: Chạy toàn bộ doanh nghiệp của bạn và kết nối với một hệ sinh thái
 • Dễ sử dụng: Giúp người dùng của bạn tìm hiểu nhanh để rút ngắn thời gian học tập qua thời gian hữu ích dựa trên trải nghiệm phong phú cho người dùng
 • Sâu sắc: Sử dụng phân tích tích hợp và có được thông tin chi tiết có thể hỗ trợ hoạt động và ra quyết định theo thời gian thực
 • Thích nghi và có thể mở rộng: Cấu hình cho doanh nghiệp của bạn và thích nghi nhanh chóng khi cần phát triển.
 • Tích hợp với thiết bị di động: Đem thông tin đến cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi
 • Bảo mật và có thể mở rộng: Chạy ở các trung tâm dữ liệu chuẩn toàn cầu của SAP
 • Toàn cầu: Hoạt động tại hơn 90 quốc gia

Giới thiệu SAP Business ByDesign


Toàn diện

Các quy trình đầy đủ cho các chức năng kinh doanh chính

 1. Quản trị hiệu suất công ty
 2. Quản trị chuỗi cung ứng
 3. Quản lý dự án
 4. Quản trị Sản xuất
 5. Kế toán & Tài chính
 6. CRM, Bán hàng & Tiếp thị
 7. Dịch vụ & hỗ trợ
 8. Quản trị Nguồn nhân lực

Giới thiệu SAP Business ByDesign


Những ưu thế nổi bật và đặc thù của SAP ByD

ByD áp dụng “BEST PRACTICES”: các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất để chuẩn hóa hoạt động của doanh nghiệp đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu.

Theo phương châm: Why reinvent the wheel?

14 Tuần hoàn tất triển khai.


Sâu sắc

 • Phân tích tích hợp cho thời gian thực và báo cáo có thể điều chỉnh
 • Đưa ra quyết định có thể thực hiện một cách nhanh chóng
 • Thông tin chi tiết sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực và chức năng
 • Thông tin thời gian thực
 • Sẵn có mọi nơi và mọi lúc để đem lại lợi thế tối đa
 • “Out of the Box” tích hợp với excel

Giới thiệu SAP Business ByDesign
MS Excel

Giới thiệu SAP Business ByDesign
Trang tổng quan

Giới thiệu SAP Business ByDesign
Báo cáo

Giới thiệu SAP Business ByDesign
Mẫu sẵn có


Sâu sắc

Trang tổng quan hiệu suất tài chính sẵn có

 • Thông tin tài chính dễ hiểu cho mọi người trong doanh nghiệp
 • Bộ sưu tập KPI mở rộng thuận tiện cho việc cá nhân hóa
 • Dynamic Analytics hữu ích cho công việc của bạn
 • Cộng tác trong ngữ cảnh và nhắn tin tức thời
 • Tin tức và thông tin được cá nhân hoá


Chức năng tích hợp với di động

Các kịch bản di động được hỗ trợ

 • Tài khoản
 • Công việc
 • Lịch hẹn
 • Phê duyệt
 • Quản lý thu nợ
 • Danh bạ
 • Hiệu suất của công ty
 • Báo cáo chi tiêu 
 • Kiểm tra
 • Chỉ số hiệu suất chính (KPI)
 • Khách hàng tiềm năng
 • Khách hàng cơ hội
 • Quản lý dự án
 • Báo cáo
 • Đơn hàng
 • Quản lý thời gian 


Chất lượng cao

 • Đảm bảo thành công trên đường dài

Lợi ích từ phiên bản phần mềm mới nhất – tự động được nâng cấp mỗi quý

 • Huấn luyện và đào tạo

Đào tạo theo yêu cầu và theo tốc độ của bạn - Công cụ học tập tích hợp thân thiện với người dùng

 • Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tích hợp

Các chức năng trợ giúp tích hợp, giám sát từ xa và tự động hỗ trợ trực tuyến và qua điện thoại 24x7 trên toàn thế giới


Thông số về SAP Business ByDesign

 • Sử dụng bởi trên 3,000 doanh nghiệp
 • 90+ quốc gia sử dụng ByD
 • Hơn 75,000 người dùng
 • 200+ đối tác với 1,800+ giải pháp add- on
 • 175+ các doanh nghiệp lớn áp dụng ByD cho những công ty con của họ
 • 250 đối tác đem lại giá trị gia tăng trên toàn cầu
 • SAP được triển khai tại 19 quốc gia với 9 ngôn ngữ


SAP Business ByDesign tăng tốc sự thành công của bạn trong nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số

 • Toàn Diện
 • Nền tảng đám mây
 • Giá trị cao Sâu sắc
 • Uyển chuyển