SAP Business ByDesign

Giải pháp SAP Business ByDesign dựa trên đám mây ERP  cho doanh nghiệp tầm trung

Những gì bạn cần để quản lý doanh nghiệp-SAP Business ByDesign

 Các chức năng của công ty bạn trên một nền tảng để quản lý kinh doanh. Toàn diện và liền mạch: Tài chính, CRM, NHÂN SỰ, Quản lý dự án, Quản lý mua sắm & Quản lý chuỗi cung ứng.

Với tất cả các chức năng của công ty bạn trên một nền tảng để quản lý kinh doanh. Toàn diện và liền mạch: Tài chính, CRM, NHÂN SỰ, Quản lý dự án, Quản lý mua sắm & Quản lý chuỗi cung ứng.

SAP Business ByDesign có khả năng thấu hiểu thông tin thực hiện dựa trên các phân tích chuyên sâu, thời gian thực.

 Với SAP Business ByDesign để có giải pháp ERP nền tảng đám mây tích hợp toàn diện. Nền tảng tiên tiến này cung cấp công cụ quản lý kinh doanh liền mạch. Xuyên suốt cho các doanh nghiệp tầm trung đang trên đà tăng trưởng. Hợp lý hóa các quy trình, triển khai các phương pháp hay nhất và có được thông tin chi tiết để ra quyết định. Từ phân tích chuyên sâu theo thời gian thực để thúc đẩy mở rộng kinh doanh.

SAP Business ByDesign có khả năng thấu hiểu thông tin thực hiện dựa trên các phân tích chuyên sâu, thời gian thực.

Với SAP Business ByDesign để có giải pháp ERP nền tảng đám mây tích hợp toàn diện. Nền tảng tiên tiến này cung cấp công cụ quản lý kinh doanh liền mạch. Xuyên suốt cho các doanh nghiệp tầm trung đang trên đà tăng trưởng. Hợp lý hóa các quy trình, triển khai các phương pháp hay nhất và có được thông tin chi tiết để ra quyết định từ phân tích chuyên sâu theo thời gian thực để thúc đẩy mở rộng kinh doanh.

Phát triển kinh doanh với mô hình phần mềm SAP Business ByDesign dạng dịch vụ linh hoạt (SaaS).

SAP Business ByDesign

Chuẩn hóa các quy trình, áp dụng các phương pháp hay nhất và có được thông tin chi tiết.

Ra quyết định dựa trên các phân tích chuyên sâu . Tổng hợp lại trong gói dịch vụ duy nhất. Được thiết kế đặc biệt cho các công ty tầm trung quản lý tổ chức quy mô lớn. SAP Business ByDesign là một nền tảng năng động và linh hoạt thúc đẩy khả năng mở rộng. Trong khi giảm bớt chi phí và độ phức tạp.

Khả năng SAP Business ByDesign có thể tùy chỉnh với hơn 255 tích hợp được cấu hình sẵn. Và 43 phiên bản được bản địa hóa phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp đặc thù. Bao gồm hỗ trợ cho nhiều loại tiền tệ khác nhau.

SAP Business ByDesign

Chuẩn hóa các quy trình, áp dụng các phương pháp hay nhất và có được thông tin chi tiết

Ra quyết định dựa trên các phân tích chuyên sâu . Tổng hợp lại trong gói dịch vụ duy nhất. Được thiết kế đặc biệt cho các công ty tầm trung quản lý tổ chức quy mô lớn. SAP Business ByDesign là một nền tảng năng động và linh hoạt thúc đẩy khả năng mở rộng. Trong khi giảm bớt chi phí và độ phức tạp.

Khả năng SAP Business ByDesign  có thể tùy chỉnh với hơn 255 tích hợp được cấu hình sẵn. Và 43 phiên bản được bản địa hóa phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp đặc thù. Bao gồm hỗ trợ cho nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Full suite functions in 1 package

 Bảo mật toàn diện trên nền tảng đám mây của SAP Business ByDesign tích hợp mọi khía cạnh của việc quản lý doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất đã được chứng minh.

Business growth

 Hỗ trợ SAP Business ByDesign khả năng mở rộng với giải pháp phần mềm có cấu hình cao. Được thiết kế cho các doanh nghiệp tầm trung đang phát triển.

Insights

 Giải pháp SAP Business ByDesign toàn diện cho các doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Bao gồm báo cáo và phân tích nâng cao, được cập nhật theo thời gian thực .Để đưa ra quyết định có cơ sở.

Full suite functions in 1 package

Bảo mật toàn diện trên nền tảng đám mây của SAP Business ByDesign tích hợp mọi khía cạnh của việc quản lý doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất đã được chứng minh.

Business growth

 Hỗ trợ  SAP Business ByDesign khả năng mở rộng với giải pháp phần mềm có cấu hình cao. Được thiết kế cho các doanh nghiệp tầm trung đang phát triển.

Insights

SAP Business ByDesign is a comprehensive Cloud solution for growing businesses. Includes advanced analytics and reporting, updated in real time for informed decision making.

All you need to manage your business

Những gì các chức năng của công ty bạn trên một nền tảng để quản lý kinh doanh toàn diện và liền mạch: Tài chính, CRM, NHÂN SỰ, Quản lý dự án, Quản lý mua sắm & Quản lý chuỗi cung ứng.

Các chức năng của công ty bạn trên một nền tảng để quản lý kinh doanh toàn diện và liền mạch: Tài chính, CRM, NHÂN SỰ, Quản lý dự án, Quản lý mua sắm & Quản lý chuỗi cung ứng.

FINANCE

Giải pháp quản lý tài chính hoàn chỉnh theo dõi tất cả. Các giao dịch của nhà cung cấp và khách hàng theo thời gian thực.

CUSTOMER MANAGEMENT

Nâng cao trải nghiệm khách hàng và sự tham gia. Để chuyển đổi người dùng thành người truyền miệng.

HR

Tích hợp các hoạt động và quy trình nhân sự. Để cải thiện hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.

Quản lý SAP Business ByDesign dự án

Quản lý nhiều dự án với quy mô hoặc mức độ phức tạp khác nhau. Với chức năng cộng tác tăng cường.

MANAGE SHOPPING

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và rắc rối và giúp đàm phán được. hỗ trợ thông tin và quản lý nhà cung cấp

Quản lý chuỗi cung ứng SAP Business ByDesign

Ứng phó với sự thay đổi thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả với. Chức năng kết hợp cung cầu của SAP Business ByDesign.

FINANCE

A complete financial management solution that tracks all suppliers and customers transactions in real time.

CUSTOMER MANAGEMENT

Improve customer experience and engagement to convert users into word of mouth advocates.

HR

Integrate HR operations and processes to improve employee performance and satisfaction.

Project Management

Manage multiple projects of varying sizes or complexity with enhanced collaboration.

MANAGE SHOPPING

Save time, money and hassle and improve negotiation with the support of information and suppliers management

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Respond to market changes quickly and efficiently with SAP Business ByDesign's supply-demand matching functionality.

null

Hotline

0903 123 777

null

FaceBook

Register

TO RECEIVE FREE CONSULTATION & PRICE ESTIMATE

  Name:(*)

  Email:(*)

  Title:

  MBL:

  Message content

  custom_pattern
  https://atsolutions.com.vn/wp-content/themes/hazel/
  https://atsolutions.com.vn/en/
  #b8b8b8
  style1
  default
  Loading posts...
  /var/www/vhosts/atsolutions.com.vn/httpdocs/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  off
  yes
  yes
  off
  on
  off

  Tắt Quảng Cáo [X]