BENEFITS

SAP Business ByDesign Key Benefits

Việc bảo trì, tích hợp phần mềm doanh nghiệp làm tiêu hao nguồn lực của công ty, đặc biệt là các công ty đang trải qua quá trình tăng trưởng nhanh. SAP Business ByDesign nắm được điều này và đảm bảo sự thành công và khả năng mở rộng liên tục của doanh nghiệp bằng cách sở hữu toàn bộ quy trình tích hợp và hỗ trợ trên cùng nền tảng. Quản lý chuyên môn sẽ quản lý nền tảng doanh nghiệp với việc bảo trì và giám sát liên tục, cung cấp cho doanh nghiệp sự hỗ trợ cần.

Với hơn 60000 khách hàng ở 120 quốc gia, SAP Business ByDesign mang tới giải pháp quản lý mới đã được minh chứng với các câu chuyện thành công. Với sự ứng dụng toàn diện, được triển khai, đào tạo và liên tục hỗ trợ, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc phát triển thay vì phải tốn nguồn lực cho bảo trì phần mềm

SAP Business ByDesign Key Benefits

Việc bảo trì, tích hợp phần mềm doanh nghiệp làm tiêu hao nguồn lực của công ty, đặc biệt là các công ty đang trải qua quá trình tăng trưởng nhanh. SAP Business ByDesign nắm được điều này và đảm bảo sự thành công và khả năng mở rộng liên tục của doanh nghiệp bằng cách sở hữu toàn bộ quy trình tích hợp và hỗ trợ trên cùng nền tảng. Quản lý chuyên môn sẽ quản lý nền tảng doanh nghiệp với việc bảo trì và giám sát liên tục, cung cấp cho doanh nghiệp sự hỗ trợ cần.

Với hơn 60000 khách hàng ở 120 quốc gia, SAP Business ByDesign mang tới giải pháp quản lý mới đã được minh chứng với các câu chuyện thành công. Với sự ứng dụng toàn diện, được triển khai, đào tạo và liên tục hỗ trợ, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc phát triển thay vì phải tốn nguồn lực cho bảo trì phần mềm

Trọn gói trong 1 bộ

Bộ bảo mật toàn diện trên nền tảng đám mây của SAP Business ByDesign tích hợp mọi khía cạnh của việc quản lý doanh nghiệp bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất đã được chứng minh. Giao diện dễ truy cập và có hỗ trợ ứng dụng di động, chủ doanh nghiệp có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề kinh doanh, ngay cả khi đang di chuyển chỉ bằng một nút bấm.

Quản lý tài chính công ty với phân tích thường xuyên

Thông tin chi tiết từ kinh doanh giúp ra quyết định

Tối đa tính minh bạch và hiệu quả với khả năng quản lý dự án tiên tiến

Giám sát kênh khách hàng bằng tích hợp CRM để tối đa hóa chuyển đổi

Phát triển doanh nghiệp với chức năng tích hợp cho các ứng dụng nhân sự

Giám sát chuỗi cung ứng để tăng trưởng có kế hoạch

Bộ bảo mật toàn diện trên nền tảng đám mây của SAP Business ByDesign tích hợp mọi khía cạnh của việc quản lý doanh nghiệp bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất đã được chứng minh. Giao diện dễ truy cập và có hỗ trợ ứng dụng di động, chủ doanh nghiệp có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề kinh doanh, ngay cả khi đang di chuyển chỉ bằng một nút bấm.

Quản lý tài chính công ty với phân tích thường xuyên

Thông tin chi tiết từ kinh doanh giúp ra quyết định

Tối đa tính minh bạch và hiệu quả với khả năng quản lý dự án tiên tiến

Giám sát kênh khách hàng bằng tích hợp CRM để tối đa hóa chuyển đổi

Phát triển doanh nghiệp với chức năng tích hợp cho các ứng dụng nhân sự

Giám sát chuỗi cung ứng để tăng trưởng có kế hoạch

Thấu hiểu

Báo cáo và phân tích nâng cao, theo thời gian thực phục vụ việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nền tảng này tổng hợp tất cả dữ liệu kinh doanh, nhanh chóng tạo ra các phân tích hoàn chỉnh và dễ hiểu. Điều này đồng nghĩa việc thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và cấu trúc giá đơn giản. SAP Business ByDesign có sự hỗ trợ bề dày kinh nghiệm ERP, quy trình kinh doanh thực hành tốt nhất và một thập kỷ thành công đã được chứng minh trên toàn cầu.

Bộ nhớ kết nối phân tích trong làm nổi bật các cơ hội, cung cấp thông tin chi tiết để ra quyết định

Truy cập các chỉ số và thao tác trên các báo cáo dựa trên vai trò

Xác định và giải quyết nỗi lo của doanh nghiệp nhanh chóng để đảm bảo khả năng mở rộng

Nâng cao trải nghiệm người dùng và xây dựng phân tích mọi quy trình kinh doanh

Tăng cường giao tiếp với các báo cáo tự động, có thể chia sẻ với đội nhóm

Giải pháp đóng gói với việc triển khai nhanh chóng

Báo cáo và phân tích nâng cao, theo thời gian thực phục vụ việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nền tảng này tổng hợp tất cả dữ liệu kinh doanh, nhanh chóng tạo ra các phân tích hoàn chỉnh và dễ hiểu. Điều này đồng nghĩa việc thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và cấu trúc giá đơn giản. SAP Business ByDesign có sự hỗ trợ bề dày kinh nghiệm ERP, quy trình kinh doanh thực hành tốt nhất và một thập kỷ thành công đã được chứng minh trên toàn cầu.

Bộ nhớ kết nối phân tích trong làm nổi bật các cơ hội, cung cấp thông tin chi tiết để ra quyết định

Truy cập các chỉ số và thao tác trên các báo cáo dựa trên vai trò

Xác định và giải quyết nỗi lo của doanh nghiệp nhanh chóng để đảm bảo khả năng mở rộng

Nâng cao trải nghiệm người dùng và xây dựng phân tích mọi quy trình kinh doanh

Tăng cường giao tiếp với các báo cáo tự động, có thể chia sẻ với đội nhóm

Giải pháp đóng gói với việc triển khai nhanh chóng

Tăng trưởng

SAP Business ByDesign hỗ trợ khả năng mở rộng giải pháp cấu hình cao, được thiết kế để mở rộng các doanh nghiệp tầm trung. Có thể cấu hình khi doanh nghiệp tăng trưởng. Tính linh hoạt và hỗ trợ khả năng mở rộng nhanh chóng cho phép các doanh nghiệp duy trì tính liên tục của quy trình.

Quy mô từ 20 đến 10.000 người dùng mà không bị gián đoạn

Thâm nhập thị trường mới dễ dàng với hệ sinh thái toàn cầu trải dài trên 120 quốc gia

Đừng bỏ lỡ thông tin chi tiết và dữ liệu quan trọng với phân tích thời gian thực

Kết nối với api của chúng tôi để duy trì tính toàn vẹn hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng

Thêm hoặc mở rộng các chức năng khi phát triển với cấu trúc thích ứng cao

Kết nối với API duy trì tính toàn vẹn hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng

SAP Business ByDesign hỗ trợ khả năng mở rộng giải pháp cấu hình cao, được thiết kế để mở rộng các doanh nghiệp tầm trung. Có thể cấu hình khi doanh nghiệp tăng trưởng. Tính linh hoạt và hỗ trợ khả năng mở rộng nhanh chóng cho phép các doanh nghiệp duy trì tính liên tục của quy trình.

Quy mô từ 20 đến 10.000 người dùng mà không bị gián đoạn

Thâm nhập thị trường mới dễ dàng với hệ sinh thái toàn cầu trải dài trên 120 quốc gia

Đừng bỏ lỡ thông tin chi tiết và dữ liệu quan trọng với phân tích thời gian thực

Kết nối với api của chúng tôi để duy trì tính toàn vẹn hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng

Thêm hoặc mở rộng các chức năng khi phát triển với cấu trúc thích ứng cao

Kết nối với API duy trì tính toàn vẹn hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng

Cải tiến

SAP Business ByDesign mang công nghệ tiên tiến hàng đầu giải pháp ERP sáng tạo, đóng gói sẵn. SAP Business ByDesign tận dụng điện toán đám mây hàng đầu trong ngành để đảm bảo bảo mật, kết nối và khả năng thích ứng cho khách hàng của mình.

Truy cập tức thì vào với tính khả dụng của máy tính để bàn và thiết bị di động

Bảo mật là mối quan tâm hàng đầu, lưu trữ hàng ngàn doanh nghiệp toàn cầu

Cập nhật tự động, dựa trên điện toán đám mây giúp doanh nghiệp luôn cập nhật xu hướng

Nhiều biện pháp bảo mật đảm bảo tất cả dữ liệu

Các thành phần linh hoạt và thích ứng cho phép định cấu hình nền tảng theo nhu cầu doanh nghiệp

SAP Business ByDesign mang công nghệ tiên tiến hàng đầu giải pháp ERP sáng tạo, đóng gói sẵn. SAP Business ByDesign tận dụng điện toán đám mây hàng đầu trong ngành để đảm bảo bảo mật, kết nối và khả năng thích ứng cho khách hàng của mình.

Truy cập tức thì vào với tính khả dụng của máy tính để bàn và thiết bị di động

Bảo mật là mối quan tâm hàng đầu, lưu trữ hàng ngàn doanh nghiệp toàn cầu

Cập nhật tự động, dựa trên điện toán đám mây giúp doanh nghiệp luôn cập nhật xu hướng

Nhiều biện pháp bảo mật đảm bảo tất cả dữ liệu

Các thành phần linh hoạt và thích ứng cho phép định cấu hình nền tảng theo nhu cầu doanh nghiệp

null

Hotline

0903 123 777

null

Gmail

info@atsolutions.com.vn

custom_pattern
https://atsolutions.com.vn/wp-content/themes/hazel/
https://atsolutions.com.vn/
#b8b8b8
style1
default
Loading posts...
/var/www/vhosts/atsolutions.com.vn/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off

Tắt Quảng Cáo [X]