Loại bỏ những “đau đầu” khi chuyển đổi số với khóa học Go-Live Experience.

Loại bỏ những “đau đầu” khi chuyển đổi số với khóa học Go-Live Experience.

Khóa học Go-Live Experience chính là cơ hội duy nhất để doanh nghiệp trải nghiệm thực tế phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tiên tiến nhất từ các công ty hàng đầu giới như SAP , MICROSOFT, ORACLE.

ISB go live experience

Mục Tiêu Của Khóa Học

Doanh nghiệp: Với mục tiêu giúp chủ và quản lý doanh nghiệp tận tay triển khai hệ thống ERP, đem lại kiến thức – kinh nghiệm – trãi nghiệm đặc biệt để giúp doanh nghiệp  có sự hiểu biết toàn diện trước khi bắt đầu cho việc đầu tư chuyển đổi thành công, loại bỏ rủi ro đầu tư vì chọn sai giải pháp công nghệ cho đặc thù từng doanh nghiệp. Homemade porn https://www.amateurest.com/ USA.

Học viên MBA: Đến với khóa học trãi nghiệm trực tiếp triển khai ERP, học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ được phổ cập kiến thức, phát triển chuyên môn, nâng cao cơ hội việc làm.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn

DOANH NGHIỆP BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ CHIẾM ƯU THẾ?

Cách mạng công nghệ số đặt doanh nghiệp của bạn đối mặt với những thử thách không có sự lựa chọn cho việc chuyển đổi, những ưu thế truyền thống của bạn sẽ bị thay thế và mở ra những cơ hội mới với phương thức và công nghệ kinh doanh chưa từng có.

Vậy Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi ứng dụng công nghệ để chiếm ưu thế trong kỷ nguyên Công nghệ số”?

THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC THI GÓI GO – LIVE EXPERIENCE 

  • Gói cơ bản “bán hàng, tài chính, SCM, CRM”                                         06 Ngày
  • Gói mở rộng 1 “Gói cơ bản + Quản trị sản xuất”                                     08 Ngày
  • Gói mở rộng 2 “Gói cơ bản + Quản lí dự án”                                           08 Ngày
  • Gói mở rộng 3 “Gói cơ bản + Quản trị sản xuất + Quản lí dự án”           10 Ngày
[contact-form-7 id=”5645″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *