Khởi động chuyển đổi kỹ thuật số tại KPS

August 5, 2021

ducnv

Sap

ATS

0

Khởi động chuyển đổi kỹ thuật số tại KPS

Khởi động chuyển đổi kỹ thuật số tại KPS. Hôm nay anh Đạt CEO tại KPS đã đưa công ty anh vào thời đại công nghệ 4.0 với dự án ERP SAP Business ByDesign.
Post by Nguyen Van Duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *