SAP đã trao giải Đối Tác Xuất Sắc của năm 2020 cho ATS

August 5, 2021

ducnv

ATS

0

SAP đã trao giải Đối Tác Xuất Sắc của năm 2020 cho ATS

Nhờ nỗ lực không ngừng để mang lại lợi ích của Chuyển Đổi Số cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, SAP đã trao giải Đối Tác Xuất Sắc của năm 2020 cho ATS.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi:

Post by Nguyen Van Duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *