Best Practices

Lợi ích Best Practices & chìa khóa chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp

Quy trình SAP Best Practices tích hợp giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc xây dựng và áp dụng kết hợp các yếu tố: Dữ liệu, Quy trình, Cơ cấu tổ chức và Chức năng hệ thống để vận hành.

Best Practices

39 Best Practices cho SAP Business ByDesign

 • Chi phí thực tế
 • Tiền mặt và thanh khoản
 • Khách hàng ký gửi
 • Quản lý hợp đồng khách hàng
 •  Khách hàng trở lại
 • Hoạch định nhu cầu
 • Hoàn trả chi phí
 • Dịch vụ và sửa chữa tại hiện trường
 • Kết thúc tài chính
 • Quản lý tài sản cố định
 • Thời gian và chi phí dự án liên công ty
 • Chuyển nhượng cổ phiếu trong nội bộ công ty
 • Chuyển sang kho
 • Tiếp thị đến Cơ hội
 • Vật liệu trong dự án
 • Vật liệu trong Dự án từ Yêu cầu Mua Dự án
 •  Hàng thành tiền mặt (Dịch vụ dựa trên dự án)
 • Đặt hàng thành tiền mặt (Dịch vụ tiêu chuẩn hóa)
 • Chuyển hàng thành tiền mặt (Bán từ kho)
 • phân phối hàng thành tiền mặt (Quy trình đặt hàng của bên thứ ba)
 • Đặt hàng thành tiền mặt (Sản phẩm được chỉ định)
 • Bán hàng không cần kê đơn
 • Quản lý hàng tồn kho vật lý
 • Mua hàng để thanh toán (Không có hàng)
 • Mua hàng để thanh toán (Cổ phiếu)
 • Mua hàng để Thanh toán (Dịch vụ)
 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Định nghĩa sản phẩm
 • Phát triển sản phẩm
 • Kỹ thuật sản phẩm
 • Quản lý dự án
 • Đảm bảo chất lượng (Kiểm tra ngoài kế hoạch)
 • Quản lý khoản giảm giá
 • Yêu cầu giải quyết
 • Quản lý tài nguyên
 • Tìm nguồn cung ứng chiến lược
 • Trả hàng của nhà cung cấp
 • Quản lý thời gian và lao động
 • Quản lý lực lượng lao động
Hotline

Hotline

0903 123 777

custom_pattern
https://atsolutions.com.vn/wp-content/themes/hazel/
https://atsolutions.com.vn/
#b8b8b8
style1
default
Loading posts...
/var/www/vhosts/atsolutions.com.vn/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off

Tắt Quảng Cáo [X]